Kies uw sector:

Branddeuren en brandwerende deuren brochure
Tot wel 2750 mm hoogte mét certificaat!

Brandwand bouwen?

Kies voor een gecertificeerde brandwerende deur

Getest volgens actuele Europese normen. Geschikt voor toepassing in een brandwand. 
Meer weten? Download gratis onze brochure:

Wat is een brandwand?

Een brandwand is een bouwkundige constructie die is ontworpen om de verspreiding van brand en rook binnen een gebouw te beperken. Het is een scheiding tussen verschillende compartimenten in een gebouw of tussen verschillende gebouwen, met als doel de veiligheid van mensen te waarborgen, eigendommen te beschermen en de schade bij een brand te beperken.

Brandwerendheidsclassificatie bij brandmuren

Brandwanden hebben een bepaalde brandwerendheidsclassificatie, die aangeeft hoelang ze bestand zijn tegen brand. Deze classificatie wordt uitgedrukt in minuten (bijvoorbeeld 60, 90 of 120 minuten) en verwijst naar de tijdsduur waarin de wand zijn structurele integriteit, isolatie en stabiliteit behoudt tijdens een brand.

Welke deur is geschikt voor een brandwand?

Deuren in een brandwand moeten aan dezelfde brandwerendheidsclassificatie voldoen als de wand zelf. Hiervoor zijn speciale brandwerende deuren geschikt. Utisteel FR brandwerende deuren zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar voor brandwanden met 30, 60, 90 en 120 minuten brandwerendheid.

Toepassingen van een brandwand

In welke situaties brandwanden vereist zijn, is in Nederland vastgelegd in het Bouwbesluit. Ook in andere Europese landen zijn er geldende normen over brandveilig bouwen. Brandwanden met branddeuren worden onder andere toegepast in:


Het doel van de brandwand is verspreiding van de brand te voorkomen/beperken, zodat er voldoende tijd is om het gebouw veilig te evacueren.

Branddeuren voor brandwanden

De brandwerende deuren van Utisteel zijn geschikt voor brandwanden en verkrijgbaar als enkele deur en als dubbele deur.

Veel maten verkrijgbaar

Bouwimpex kan branddeuren maken in een groot aantal afmetingen. Elke branddeur is maatwerk. In de gratis brochure vind je een overzicht van alle mogelijke maatvoeringen. 

Grote brandwand? Brandwerende deuren mét certificaat

Bijzonder in de markt: branddeuren in grote afmetingen met een brandwerendheidscertificaat. Wij produceren ze voor je. Onze brandwerende deuren gaan tot wel 2750 mm hoogte en 2525 mm breedte. Ideaal voor hoge brandwanden, bijvoorbeeld in productiehallen.

De mogelijke afmetingen hangen af van de hoogte-breedte verhouding. In onze brochure vind je alle afmetingen die we kunnen produceren.

Dubbele branddeur - dubbele brandwerende deur in brandwand

Nog vragen?

Stel ze gerust!

Brochure

Download 'm gratis.

Telefoon

+31 (0)342 420 233

Email

sales@bouwimpex.nl

Meer over de brandwand

Heb je nog vragen over onze brandwerende deuren voor brandwanden of de toepassingen ervan? Wellicht staat je vraag hiertussen!

Allereerst beperken brandwanden de verspreiding van vuur en rook, waardoor kostbare tijd ontstaat voor evacuatie en het inschakelen van hulpdiensten. Ook kan de brandwand worden gebruikt om ruimtes met gevaarlijke stoffen en processen af te sluiten, waardoor het risico op ontploffing bij brand kleiner is. De brandwanden worden ook gebruikt om evacuatieroutes te maken, zoals een brandgang. 

De precieze eisen waaraan een brandwand moet voldoen, zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. In Nederland is dit het Bouwbesluit, Hoofdstuk 2 (Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid). Ook in andere Europese landen zijn er nationale regels vastgesteld. 

Een brandwand moet in ieder geval voldoen aan een aantal onderdelen:

Brandwerendheid. Een brandwand moet een bepaalde brandwerendheid hebben, uitgedrukt in minuten. Een 60 minuten brandwerende wand biedt gedurende een uur lang weerstand tegen branddoorslag en -overslag. De muur moet tijdens deze periode zijn stabiliteit behouden, evenals de structurele integriteit en isolatie.

Integriteit. De brandwand moet bestand zijn tegen de thermische belasting van een brand en mag geen openingen, gaten of andere zwakke punten hebben waar vuur en rook doorheen kunnen dringen.

Rookdichtheid. Naast het voorkomen van de verspreiding van vuur, moet een brandwand ook rookdicht zijn. Dit betekent dat het de verspreiding van schadelijke rookgassen moet beperken, waardoor de veilige evacuatie van mensen mogelijk wordt.

Constructiematerialen. De materialen die worden gebruikt bij de constructie van een brandwand moeten voldoen aan specifieke brandveiligheidseisen. Dit kunnen materialen zijn zoals beton en metselwerk. 

Aansluitingen en doorvoeringen. De aansluitingen en doorvoeringen van een brandwand moeten ook brandwerend zijn om te voorkomen dat vuur en rook zich verspreiden via kabels, leidingen, ventilatiesystemen en andere openingen.

Installatie en onderhoud. Het correct installeren en regelmatig onderhouden van een brandwand is essentieel om ervoor te zorgen dat deze blijft voldoen aan de vereiste eisen. Regelmatige inspecties en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd om eventuele schade, slijtage of defecten te identificeren en tijdig te herstellen.

Deuren die worden toegepast in een brandwand, moeten dezelfde brandwerendheid hebben als de wand. Logisch: de deur vormt immers onderdeel van de totale brandmuur. 

Hoe weet ik welke deur ik moet hebben?

Als je de brandwerendheid van de brandwand weet, dan weet je ook welke brandwerendheid de deur moet hebben. Bijvoorbeeld: de brandwand moet 60 minuten lang brandwerend zijn. Dan moet er tenminste een 60 minuten brandwerende deur worden toegepast.

Brandwerende deuren moeten zijn getest en gecertificeerd volgens de Europese norm. Het hangt vervolgens af van het land waarin de deur wordt geplaatst, welke eisen er nog meer worden gesteld aan de brandwerende deur. In Nederland worden bijvoorbeeld EW-deuren voorgeschreven, in andere Europese landen EI2 en in België zelfs EI1. Hierover lees je meer op onze pagina over brandwerende deuren

Een brandcompartiment is een afgebakende ruimte binnen een gebouw die is ontworpen om de verspreiding van brand en rook te beperken. Het is een essentieel onderdeel van brandveiligheidsmaatregelen in gebouwen en draagt bij aan het beschermen van mensenlevens en eigendommen.

Een brandcompartiment wordt gedefinieerd door brandwerende wanden, vloeren en plafonds die de ruimte begrenzen. Deze constructies hebben een bepaalde mate van brandwerendheid en zijn ontworpen om gedurende een bepaalde tijd de verspreiding van vuur en rook tegen te houden. De brandwerendheid van de wanden, vloeren en plafonds wordt bepaald door specifieke testmethoden en normen, zoals NEN 6069 of EN 1364.

Het doel van een brandcompartiment is om de verspreiding van brand te vertragen, waardoor mensen voldoende tijd hebben om veilig het gebouw te verlaten en hulpdiensten de tijd hebben om de brand te bestrijden. Het vermindert ook de kans op brandoverslag naar aangrenzende ruimtes of gebouwdelen, waardoor de schade beperkt blijft.

Brandcompartimenten worden vaak toegepast in verschillende soorten gebouwen, zoals kantoren, scholen, ziekenhuizen, winkelcentra en woongebouwen. Ze maken deel uit van een gelaagde aanpak van brandveiligheid, samen met andere maatregelen zoals brandwerende deuren, sprinklerinstallaties, rookmelders en vluchtroutes.

Het ontwerp en de grootte van brandcompartimenten worden bepaald door bouwvoorschriften en regelgeving, die kunnen variëren afhankelijk van het land en het type gebouw. Het is belangrijk om de geldende voorschriften te raadplegen bij het ontwerpen en construeren van brandcompartimenten om te voldoen aan de vereiste brandveiligheidsnormen.